Adviespraktijk

Het voorkomen van risico’s en het in goed overleg oplossen van problemen is bijna altijd te verkiezen boven het voeren van een rechtszaak. Dit geldt des te meer voor maatschappelijke organisaties als woningcorporaties en zorginstellingen. EFK Juristen richt zich daarom vooral op het voorkomen van juridische risico’s. Advisering staat daarbij voorop, niet het voeren van rechtszaken. Een goed inzicht in mogelijke valkuilen, oog voor de branche-specifieke belangen van de klant en relevante contracten kunnen het verschil maken.

Adviseren heeft tot doel een effectieve oplossing te bieden en dus te werken. Een juridisch advies of een contract moet daarom niet alleen inhoudelijk goed zijn, maar ook werkbaar zijn voor de klant. En dat lukt alleen als zo’n advies ook pragmatisch is. Een contract of ander juridisch advies moet gebaseerd zijn op de organisatie en de wensen van de klant, en niet andersom.

EFK Juristen ziet het als taak om de zorg van klanten over juridische kwesties over te nemen, zodat zij zich kunnen focussen op hun eigenlijke werk. Dat vraagt vertrouwen over en weer. De vaste klanten zien EFK Juristen (c.q. Rob Antonisse) vaak als ‘huisjurist’ en als vast aanspreekpunt voor juridische vragen. Hét bewijs dat een goed persoonlijk contact waardevol is.
Is er een andere expertise nodig of moet er toch een proces gevoerd worden? Dan kan EFK Juristen uit haar
netwerk een specialist inschakelen, zoals bijvoorbeeld een advocaat of een fiscalist.