Algemene voorwaarden

Alle diensten worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met EFK Juristen B.V. (KvK: 37122540) Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van EFK Juristen B.V. van toepassing. De voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

U kunt de algemene voorwaarden downloaden door op onderstaand icoontje te klikken.
Op verzoek worden ze u toegezonden.