Diensten

De diensten van EFK Juristen raken altijd het privaatrecht in het algemeen en daarbinnen het
vastgoedrecht in het bijzonder, zoals:

• samenwerking met (andere) corporaties, zorginstellingen en/of gemeenten;
• ontwikkeling, grondexploitatie, aanbesteding, aanneming;
• huur, koop, erfpacht, appartementsrechten.