Juridisch advies op maat

Onder de naam EFK Juristen adviseert mr. R.P. (Rob) Antonisse woningcorporaties en zorginstellingen.
Als branche-expert richt EFK Juristen zich vooral op de privaatrechtelijke aspecten van sociale huisvesting en zorgvastgoed. EFK Juristen is daarom thuis op gebieden als koop, verhuur, projectontwikkeling, aanneming en aanbesteding. ‘Advisering’ is een ruim begrip: het opstellen of beoordelen van een overeenkomst, het schrijven van een memo of een brief, een complex probleem tot een goed einde brengen, mediation, het hoort er allemaal bij.
Geen enkele klant, project of vraag is gelijk. EFK Juristen levert daarom altijd maatwerk. De wensen van de
klant en de aard van het probleem zijn daarbij leidend.