Advisering

EFK Juristen wordt vaak ingeschakeld voor het opstellen of beoordelen van overeenkomsten die een relatie hebben met vastgoed. Denk aan aanneem-, ontwikkel-, huur-, koop-, intentie-, samenwerkings- en anterieure overeenkomsten.

Daarnaast adviseert EFK Juristen op de desbetreffende rechtsgebieden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verschil van inzicht met een samenwerkingspartner, het opzetten van een nieuwe (her)ontwikkeling of een probleem met een huurder. Een advies kan bestaan uit het voeren van één of meer gesprekken, maar bijvoorbeeld ook uit het juridisch toetsen van een MT-voorstel of het schrijven van een conceptbrief of een intern memo.