Bemiddeling

Voor woningcorporaties en zorginstellingen is het van groot belang om met andere maatschappelijke organisaties, gemeenten of stakeholders een goede relatie te onderhouden. Vaak gaat dat vanzelf, maar niet altijd. In dat laatste geval kan het zinvol zijn een derde in te schakelen. EFK Juristen kan dan door bemiddeling of mediation een situatie creëren waarin partijen weer zelfstandig met elkaar ‘om de tafel kunnen’. Daarbij is het zaak om ook het vertrouwen van de andere partij te krijgen en te behouden. Dat betekent onder andere goed luisteren, integer overkomen en oog hebben voor de belangen van die wederpartij.