Juridische controlling

Het niet (tijdig) onderkennen van juridische risico’s kan tot grote financiële schade en een slechte publieke beeldvorming leiden. Woningcorporaties hebben daarom steeds vaker behoefte aan een juridische component van controlling. Het helemaal uitsluiten van juridische risico’s is praktisch onhaalbaar, maar door het instellen van een juridische control-functie kunnen die risico’s wel zoveel mogelijk worden beperkt.

EFK Juristen heeft ervaring met juridische controlling (juridische kwaliteitszorg). De uitwerking daarvan verschilt van klant tot klant. Zo kan EFK Juristen periodiek deel nemen aan het controllersoverleg om de juridische aspecten van beleidsvorming of uitvoering van beleid tegen het licht te houden. Of EFK Juristen kan op grond van de agenda’s en besluitenlijsten van management, bestuur en raad van commissarissen wijzen op eventuele risico’s en meedenken over het beperken daarvan. Dit zijn maar voorbeelden. Elke klant is anders, dus maatwerk is vereist.